2018. március 4., vasárnap

Itt a vége, fuss el véle, Akhilleusz!


Nem régen valamelyik matematikai olvasmányom nyomán felötlött bennem egy hihetetlenül izgalmas hipotézis (értelemszerűen azt Szimeonov-hipozézisnek neveztem el, de ez egy másik történet). Kutatva a neves hipotézisek, rejtélyek, dilemmák és hasonlók között, hogy, hogy nem, belebotlottam a teknős és Akhilleusz történetébe. Annak idején, úgy érzem, lassan egy évszázada nagyanyám sokat és sokfélét mesélt nekem. Utólag is elámulok attól. hogy milyen csodálatos érzékkel és főleg milyen csodálatos természetességgel osztott meg velem gyermekmeséket, kevésbé gyermekmeséket, nagyon nem gyerekmeséket. Ezernyi történelmi, irodalmi, filozófiai és egyéb ismereteket is adagolt nap, mint nap. Már hogy ne lett volna ezek közt, Ezópus meséinek vidám társaságában a teknős és Akhilleusz története.
Nem tudom, kinek a fejében született az az örült hipotézis, hogy a leggyorsabb görög nem képes utolérni a teknős, ha az kap némi előnyt. Mert, ugyebár, enélkül a verseny sose fordult volna ilyen észbontó dilemmában: ha egyszerre indulnak versenyezni, a verseny nyomban és látványosan eldől. De nem, egy agyafúrt görög filozófus, Zénon ügyesen elrendezte a dolgot. Először megpiszkálva Akhilleusz gőgjét, kiprovokálta, hogy az adjon a teknősnek. De ez nem minden, most jön a nagy csavar: miután rávette Akhilleuszt arra, hogy adjon előnyt a teknőst, le is fújta a tényleges versenyt (az rövid idő alatt eldöntötte volna a kérdést), és átvette a szót. Azt kezdte magyarázni a futó bajnoknak – és köréjük gyűlt sok szájtátónak –, hogy, bizony, ezek után Akhilleusz soha, de soha nem fogja utolérni a teknős. Ez napnál világosabb: Akhilleusz pár ugrással ott terem, ahol a teknős áll, pontosabb állt, amikor Akhilleusz nekiiramodott. De mivel bármilyen távot csak bizonyos idő alatt lehet megtenni, ez idő alatt a teknős, akármilyen lassan is haladjon, mégis előbbre jut. És akkor újra ugyanez, és újra, a végtelenségig. Vagyis soha, de soha nem lesz utolérve.
Jól emlékszem, gyerekként csak vállat rántottam: ez annyira komolytalan, hogy kár ezzel foglalkozni. Ám idővel, bevallom sok idővel, miután elméleti matematikából diplomáztam és filozófiából doktoráltam, kezdtem lassan én is komolyabban venni a problémát, hasonlóan az agorabeli szájtátókhoz. Mert lássuk be: a logika azon alapul, hogy mondunk valami egyszerű állítást, erre pedig nincs jogunk olyanokat mondani, hogy „hiszem”, „nem hiszem”, „valószínű”, „nem valószínű”, „nem életszerű”. Nem lehet vállat rántani. És főleg nem lehet azt mondani: „ez hülyeség”. Két válasz lehetséges: „igen” vagy „nem”. (Ha az egyiket sem tudjuk kimondani, nos, ez az igazi hipotézis!)
Ha ezt a szigorú, de egyetlen üdvözítő módszert tiszteletben tartjuk Zénon dilemmája valóban nem látszik másképpen megoldható, mint azzal, hogy Akhilleusz valóban soha nem fogja utolérni a teknőst. Ami viszont a valóságban nagyon nem így van. Hát akkor, hol van a hiba? Mert valami itt sántít. Ez pedig nem csak a formális tudományokat, a formális logikát és a matematikát halálosan veszélyezteti, de hasonlóképpen az összes tudomány világát.
És jött a megvilágosodás!
Zénon karnyújtásnyira került a kvantum felfedezéséhez, de nem, erre még majd két és fél ezer évet kell várni Max Plankig. (A sors inkább játékos kedve, mint iróniája, hogy miután e tárgyban is megvilágosodtam, kezembe akadt egy fölöttébb bizarr könyv bizonyos Hans Gossmanntól, aki meglehetősen zavarosan magyarázta a történetet, egy sajtdarab feldarabolásával példálozva.)
A „modern” tudomány általában már nem tekinti valós problémának Zénon paradoxonát, azt a kétségtelenül jelentős matematikai eredményt felhozva, hogy egy végtelen sor végösszege igenis lehet véges.
De akik ezzel megnyugtatják magukat, nevetséges tévedésben vannak: mert a végtelen sor összegének véges volta ugyan bizonyítható, de nem „várható ki”. Különösen, ha a verseny minden szakasza után beiktatnánk egy „helyzetértékelést” is, lett légyen ez milliomod másodperc.
Hol tehát a megoldás kulcsa?
Nos, Zénon valószínűleg jóhiszeműen tévedett abban, hogy Akhilleusz bármilyen távot tud legyőzni. És itt jelenik meg a gondolkodás forradalmi fogalma, a kvantum. Akhilleusz esetében ez teljesen nyilvánvaló módon ez egy futólépés. Ennél kisebbet Akhilleusz nem tud megtenni. Akhilleusz nem tipeg lábujjhegyen. Ha a teknős egy lépésen belül van (jó nem egészen annak a végén), vesztett. A következő lépéssel Akhilleusz lehagyja. Ennyi helyesbítés kell a „premisszákban”, hogy kiszabaduljunk a paradoxon csapdájából, a szent logika, az igen-nem felelés törvényeit nem megsértve.
Ezzel ez a két és fél ezeréves fejtőrés szerencsésen véget ért.
A történet viszont marad. Olyan bájas példa a kvantum mibenlétének megértetéséhez.


* * *

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése