2018. május 18., péntek

Serenata Española - Joaquim Malats

2018. május 14., hétfő

Az Életútmutató eszköztára


Az Életútmutatóról azt is lehetne mondani, hogy ez egy életmód, de sokkal találóbb, sokkal pontosabb azt mondani, hogy ez egy életminőség. Ezt a minőséget sokfajta életmóddal lehetne biztosítani.
Közben fontos megismerni és birtokba venni egy sor eszközt, és ezek köre az életmód-változatoknál egyértelműbben lehet meghatározni.
Ezek csoportjai
I. Emberhit
II. Életcélok és életszabályok
III. Munka
IV. Család
V. Közösség
VI. Tanulás
VII. Test
VIII. Lélek
IX. Szellem
X. Szabadság
XI. Öröm

XII. Emlékezet* * *