2015. január 8., csütörtök

A civilizáció 8. – A tudatos jobbítás

Az élet tudatos jobbításáról – sajnos, joggal – mondhatja el bárki, hogy ez lapos és elkoptatott frázis, a legelkoptatottabbak egyike.
Politikusok, prédikátorok, világmegváltók fáradhatatlanul beszélnek egy jobb világról.  Ez is egy tevékenység, amely bizonyos szükségletet igyekszik kielégíteni: az emberekben meglévő elégedetlenségből adódó szükségletet. De ennek a beszédnek kevés köze van a történelem sajátos lényegéhez.
Ez a sajátos lényeg egy szerves és folyamatos, de főleg tudatos jobbítás. A kicsírázó búzamag is jobbítja a világot, de ez nem tudatos jobbítás.
Az ember áthatolt egy új birodalomba, a tudás birodalmába. Ahogy Alice a tükrön át áthatolt a Csodaországba, hasonlóképpen a majom is áthatolt a Történelemországba.
És ebben az országban semmi sem történik tudatlanul, semmi nem történik jó és rossz mérlegelése nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy minden jól történne. Goethe Mefisztója is elismeri, hogy „állandóan rosszra tör, s állandóan jót mível…”
Mit is mondhatunk magunkról, emberekről? Sokfélék vagyunk, néha jóra, néha rosszra törünk, és legtöbbször se az előbbi, se az utóbbi szándékot nem koronázza siker.
De újra, és újra kezdjük. Ray Bradbury szerint ez a nagyszerű az emberben…


* * *

2015. január 7., szerda

A civilizáció 7. – A történelem társadalmáról

Mit jelent az első fejezet címe: „A történelem társadalma”? Van-e, lehet-e a történelemnek társadalma? Van-e, lehet-e a történelemnek kiválasztott társadalma?
A kifejezés valóban hathat szokatlannak, és beletelhet némi időbe, amíg az olvasó feleszmél: „Hát nem éppen fordítva van: a társadalomnak van történelme, és nem a történelemnek társadalma?”
Ezzel a címmel a történelem egy sajátos és lényeges minőségére mutat a szerző. A történelem nem az emberek cselekedeteinek, a velük történt dolgoknak a kronológiája, hanem egy új (ontológiai) közeg.
A történelem társadalmáról, élőlényeiről beszélni ahhoz hasonlítható, mintha a víz vagy a levegő élőlényeiről beszélnénk. Néhány százmillió évvel ezelőtt egyes vízben élő lények kezdtek kimászni a szárazföldre. Ennél is nagyobb fordulat az élő világban, amikor a homo sapiens kimászott az evolúció tengeréből a – vajon micsoda? – szárazföldjére.
Már a fejezet első sorai is megnevezik ezt a „micsodá”-t, de azt bemutatni csak az egész könyv feladata. Ez pedig: „az élet tudatos jobbítása”.


* * *

2015. január 6., kedd

A civilizáció 6. – Az első fejezet

A kötet, mint általában a Változó Világ kötetei, hét fejezetet tartalmaz, valamilyen sajátos belső logika szerint.
Igen gyakran indokolt az első fejezetet a téma történetének szentelni. Jelen esetben is ez volt indokolt, egy érdekes eltéréssel. Amíg általában a kötetek utolsó fejezetében, mintegy az egészet összefoglalva találkozunk a téma nyitott kérdéseinek, várható jövőjének ismertetésével, itt maga az első fejezet vállalkozott erre, ezzel is hangsúlyozva a történelem egységét, múlt, jelen és jövő összefonódását, egymásra utaltságát.

„A múlt és a jövő mindenre ható erők. És van a jelen, az idő ablaka, az energia forrása. Múlt és jövő tudása, erő és energia megzabolázása hatalmat ad nekünk múlt, jelen és jövő, vagyis minden fölött.
Nekünk, embereknek nem akármilyen a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. Mi történelmet csinálunk. De mi is az emberi történelem? A történelem az élet tudatos jobbítása, szüntelen tervezés, munkálkodás, örömlelés. Ez több a mindenféle természetek törvényei által megszabott változások krónikájánál. Ezért – és ezáltal – vagyunk társadalom, a történelem népe.”


* * *

2015. január 5., hétfő

A civilizáció 5. – A szerző

A kötet szerzője Szimeonov Todor (1947), akiről a kötetben – a sorozat szokásának megfelelően – olvasható egy rövid életrajz:
„1973-ban diplomát szerez az ELTE-n elméleti matematikából, ugyanott 1982-ben doktorál társadalomtudományokból. 1991-ig állami intézményeknél kutatásokkal és modellezéssel foglalkozik, ezt követően könyvkiadó és szerkesztő.”
Ehhez még annyit érdemes hozzátenni, hogy ugyanő jelen – és még néhány – blog, és, ami bizonyára ennél is fontosabb: a Változó Világ Mozgalom anyagainak szerzője is.* * *

2015. január 4., vasárnap

A civilizáció 4. – A nagyszerű az emberben

Ahogy szokás a Változó Világ köteteinél, a szerző most is választott egy idézetet mottóul:
„Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.”
 Az idézet Ray Bradbury-tól (1920–2012), a nagyszerű amerikai írótól származik.
Nemes üzenete első hallásra a humanizmus és az optimizmus hitvallása, de ha jobban belegondolunk – és ebben segít A civilizáció –, rá kell eszmélnünk, hogy ez a létezés, az élet alaptörvénye is: újra, és újra kezdeni, töretlen bátorsággal, töretlen kedvvel!* * *

2015. január 3., szombat

A civilizáció 3. – Bibliográfiai leírás

Ha ennyire részletesen tervezünk foglalkozni egy könyvvel (mint mi A civilizációval), illendő megadni annak részletes bibliográfiai leírását is. Tehát:

A könyv címe: A civilizáció
Sorozat címe: Változó Világ (ISSN 1219 5235)
A kötet sorszáma a sorozatban: 47
Szerző: Szimeonov Todor
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2014
Kiadó: Változó Világ Mozgalomért Közhasznú Alapítvány
ISBN-szám: 978-615-5179-06-8
Oldalak száma: 128 oldal
Illusztrációk: nincsenek
Térképek: nincsenek
Ajánlott irodalom: van, 11 cím
A kötet mérete: 11,6x16,4 cm
Nyomda: FOM Digital Kft.

A könyv könyvesboltokban nem található, kizárólag a kiadótól rendelhető meg postai szállítással, online (a www.valtozovilag.hu/rendeles.htm oldalon) vagy emailben (kiado@valtozovilag.hu címen).
A Változó Világ köteteinek ára mindig egységes, jelenleg 1800 Ft.


* * *

2015. január 2., péntek

A civilizáció 2. – A tartalom

Egy hasonló könyvet legjobban maga a tartalomjegyzéke mutat be.
Akkor lássuk A civilizáció tartalomjegyzékét (oldalszámok nélkül):
I. A történelem társadalma
1. Múlt
2. Jelen
3. Jövő
II. Tudás és hatalom
1. A kompetens ember
2. A kompetens emberiség
3. Az Élet Útmutatója
III. Ember és közösség
1. Az ember és az ő viszonyai
2. A társadalom és az ö viszonyai
3. Az Emberhit
IV. Munka
1. Az erőfeszítés
2. A vállalkozás
3. A mérték
V. Az értelem
1. A paradicsom felépítése
2. A túlélés felelőssége
3. A teremtés folytatása
VI. Öröm
1. Öröm és létezés
2. Öröm és kompetencia
3. Öröm és boldogság
VII. A haladás és erői
1. Az eszmék
2. A szereplők
3. A forradalmak


* * *

2015. január 1., csütörtök

A civilizáció 1.

Nem is végződhetett jobban a földi civilizáció számára új időszámításunk 14-ik (a régi időszámításunk szerint 2014-ik) éve: megjelent A civilizáció című könyv.
A kötet a Változó Világ sorozatban jelent meg, így a sorozatra érvényes terjedelmi szabványhoz igazodott, mindössze 128 oldalt tartalmaz. Vagyis egy kisméretű könyvről van szó. Egy csepp, egy tudáscsepp, amely a civilizáció tengerét kívánja bemutatni az olvasónak. Közben nem titkolja, hogy ennél is nagyobb az ambíciója: megvilágítani a civilizáció jövőjét, az előttünk álló utakat.
A szerző bízik az emberiség jövőjében, mert bízik, mi több, hisz az emberben. Egy hit, amely testet ölt az Emberhitben, és amely az egész mű tengelyévé válik.
Minden könyvnek megvan a maga sorsa. De ez a sors nem a véletlen műve, hanem abból formálódik, amit a könyv életre kelt olvasóiban. Fontosnak érzem, hogy A civilizáció üzenete sokakhoz, és főleg érthetően jusson el.
Erre szeretnék 365 bejegyzést szentelni, A civilizáció megjelenése utáni első évben.


* * *