2012. december 13., csütörtök

A történelem társadalma


A múlt és a jövő erőforrás is.
Nekünk, embereknek nem csak múltunk és jövőnk, hanem történelmünk van. Az élet szüntelen és tudatot jobbítása történelem. A történelem több a világ örök változásainál. A világban a fény uralkodik, a történelemben szellem. A fény megvilágít. A szellem nem elégszik meg a megvilágítással, hanem értelmet kutat, kérdez, elemez, behatol minden dolog mélyére. A szellem az eseményből tapasztalatot, a szükségletből lehetőséget, a mozgásból értéket teremt. Számot vett a múlttal, tervezi a jövőt. Mindig. Szabadon.
Így az ember a múlt tapasztalataiból és a jövő lehetőségeiből új, hatalmas erőt nyer a történelem folytatásához.
A folytonos számvetésnek és a tervezésnek más-más időhorizontot szabnak feladataink. Korszakváltó világunk fő kérdései annyira súlyosak, hogy kötelesek vagyunk most olyan messzire visszatekinteni, és olyan messzire előre pillantani, ahogy csak lehetséges.