2015. szeptember 16., szerda

A magyar állam csínytevése

Csínytevés: maga a szó is megelőlegezi a megbocsáthatóságot. De az államcsíny más. Az államcsíny súlyos. Súlyos csapás. Többnyire hosszú távú és tragikus következményekkel jár.
2015 szeptemberében a magyar állam államcsínyt hajtott végre: kimondta, hogy a Földnek egy a hatalom által meghúzott vonalán átlépni súlyos börtönbüntetéssel sújtandó bűncselekmény.
És a magyar állam sok milliárd forintot költ arra, hogy ez a meghúzott vonal nem csak jogilag, hanem fizikailag is, rendészetileg is áthatolhatatlan legyen.
Kell-e megértenünk a magyar állam csínyét? Kell-e mentséget keresni rá? Elbagatellizálni?
Valóban, lehet hivatkozni a Kínai nagyfalra. Valóban, lehet hivatkozni arra, hogy nem is olyan régen összevissza vasfüggönyök szabdalták Európát. Valóban lehet hivatkozni, hogy hasonló, sőt félelmetesebb falak állnak ma is sokfelé. Valóban, lehet hivatkozni a rendkívüli helyzetre és az ideiglenes jellegre.
De mindez mellébeszélés, ködösítés lenne. Az állami határvonal „illegális”, magyarán bármilyen átlépésének kriminálizálása a jogban egy szörnyű államcsíny. Egy olyan ellenforradalom, amely a mély és sötét múltba taszít minket.

Ez után az államcsíny után az ember nem tekintheti többé hasonlóan szabad lénynek, mint a határokat nem ismerő állatok, határokat nem ismerő madarak. Az ember rendőrállamok alávetettje – újra…
De micsoda rendőrállamok ezek! Snowden tudja…


* * *