2015. május 29., péntek

Értetlen tudományvilág

Az Indianai Egyetem kutatói az USA Tudományos Akadémiája lapjában (PNAS) a napokban érdekes statisztikai elemzést közöltek olyan felfedezésekről, amelyek igen későn, esetleg sok évtizeddel a publikálás után jutnak elismerésre.
Ilyen a legnagyobbakkal is megesik. Einstein egyik legfontosabb – Boris Podolskyval és Nathan Rosennel közösen írt – közleménye a nevezetes EPR-paradoxonról 10 évig különösebb visszhang nélkül maradt.
Klasszikus példának a hosszú mellőzésre leginkább a mendeli szabályok sorsa tartható. Gregor Mendel, a brünni Ágoston-rendi kolostor szerzetese az 1860-as évek elején borsókísérletei közben felfedezte az örökletes faktorok nemzedékek közötti átjutásának törvényszerűségeit, amelyek ma a modern genetika alaptörvényei. A minden középiskolás tankönyvében szereplő felismerések azonban hosszú ideig homályban maradtak, Mendel eredményeit évtizedekig senki nem méltatta figyelemre. Felfedezéseinek jelentőségét csak a 20. század elején, a kromoszómák leírása és a statisztika fejlődése nyomán ismerték fel, s az csak 1920 után épült be az általános evolúcióelméletbe.
Legtovább a saját korában nagynevű tudósnak számító brit statisztikus, Karl Pearson egyik 1901-es munkájignorálták. A főkomponens-analízis módszerének jelentőségét csak a számítógépek elterjedése után, a 21. században értették meg. A sors fintora, hogy Pearson egy időben épp Mendel eredményeinek lejáratásán ügyködött…
A kutatók most több mint száz év tízmilliónyi tudományos közleményének adatait dolgozták fel, s így jutottak érdekes – bár talán nem túl meglepő – megállapításaikra. A 15 legismertebb felfedezés közül négy több mint száz évig maradt méltatás nélkül. A tudományágak közül a legtöbb kudarc az elméleti fizikát, a kémiát, a multidiszciplináris tudományokat, majd a matematikát érte.. Amúgy a mellőzésre a legnagyobb esélyük azoknak az eredményeknek van, amelyek utat nyitnak egy új tudományterület felé, vagy új szemléletet honosítanak.
Összegezve: a kései elismerés egyáltalán nem olyan ritka, mint amennyire vélhetnénk. És mellesleg a legtöbb Csipkerózsika-álmot alvó közleményt épp a mostani kutatást publikáló PNAS, illetve a nagyhírű Nature és a Science közölte.


* * *
És ha már ennél a témánál vagyunk: jelentkezem kísérleti alanynak. Több olyan szaktudományok tárgykörébe tartozó – mondjuk úgy: – elképzelésem volt, és van, amelynek az – azonnali és széleskörű – megértésének hiányán nem tudok csodálkozni. Bevallom: a lassú és szűkkörben jelentkező megértés késlekedése azért elszomorít.
A szigorúan nem euklideszi geometriáról már írtam. A következő bejegyzésemben pedig visszatérek egy speciális fizikai elképzelésre.


* * *