2017. december 30., szombat

Újév? Beszéljünk naptárt!

Régen reformáltam a naptárt, pedig fontos új javaslataim vannak. Lássunk tehát nyomban munkához, minden különösebb bevezetés nélkül.
Emlékeztetőképpen annyit, hogy eddig két javaslatot adtam közre.
Az első, a jóval régebbi a millenniumi forduló és az azt kísérő különféle nagy izgalmak idején jelent meg, és bár nemes szándékú volt, de ma már nem tartom reálisnak: arra vonatkozott a javaslat, hogy kezdjünk olyan új időszámítást, amelynek első éve az Egyesült Nemzetek születése. Önmagában az elképzelés jogos, mondhatni törvényszerű, de figyelembe véve a jellenlegi keresztény időszamítás uralkodó helyzetét, beágyazottságát az írott kultúrában, továbbá az emberek kényelmességét, nehéz elképzelni, hogy lemondanánk az ehhez való igazodásról.
A másik javaslatom bizonyos értelemben még radikálisabb, de ennek ellenére változatlanul hiszem, hogy jogos, ésszerű és megvalósítható. Lényege az, hogy lemondanánk az időszámításunk előtti események visszafelé történő dátumozásával, hanem neveket adva a koroknak, az évszámokat a megszokott normális emelkedő sorrendben adjuk. Tehát nem azt mondjuk, hogy Epikurosz i. sz. előtt 341-ben és i. e. 270-ben halt meg, hanem azt: Epikurosz (BK 1660-1731). (BK: bronz kor rövidítése, és ez az időszámításunk előtti két évezred.) Nos, melyik leírás jobb, érthetőbb?
Itt viszont megjegyezném, hogy az óta bizonytalan lettem: jó-e, ha kétezer éves korokban gondolkoznánk, vagy jobb lenne csak egyezer éveseket elkülöníteni. Ezen kívül mindenképpen az lenne jó, ha az évezredeknek nem sorszámot, hanem egyedi nevet adnánk. Ezeket el lehetne nevezni állatokról, színekről, csillagászati képekről, szinte bármiről, indoklással vagy a nélkül. Például az időszámításunk előtt évezred lehetne a farkas kora, mert farkas nevelte fel Róma alapítóit. Izgalmas, de kényes probléma a megfelelő nevek kiválasztása, ezt csak a közvélemény lenne illetékes elrendezni.
Ezzel az időszámítás kérdése hosszú távra elrendezhető lenne. Legfeljebb azt érdemes még hozzátenni, hogy jóval megengedőbbek – és tájékozottabbak (műveltebbek) – lehetnénk a különféle régi (vagy akár új) időszámítási rendszerek irányában. Mi kivetnivaló van abban, hogy a zsidók tiszteletben tartják és ténylegesen használják bibliai időszámításukat, vagy a japánok a császáraikhoz kötődő időszámítást stb. A mesterséges intelligencia térhódítása igen kényelmessé teheti a különböző időszámítások békés együttélését.
Ami igazán nyitott – bár szerencsére távolról sem sürgető – kérdés ebben a témakörben, az az éves naptár felépítése, a hetek és hónapok rendszere. A hét meglepően szívós hagyomány, eltekintve  (mondani sem kell: tíznapos) dekád felbukkanásától a francia forradalmi naptárban, a mai könyvelésben, no meg egyes új ötletekben. A hónap intézménye annál szerencsétlenebb: a mai rendszerben is alapesetben 30 vagy 31 napos, de van egy kivétel, amikor 28 napos, ha nem éppen 29. És még a holdnaptári és egyéb volt vagy javasolt változatokról nem is beszéltünk (most nem is fogunk).
Szerintem ez az egész mizéria döbbenetes. A napok száma egy évben szinte pont az egyik legcsodálatosabb matematikai szám: a 360 (ahány fokra bontjuk a kört!). Ez a tény szinte csoda. Mondhatni, hogy kár, hogy ez a megegyezés csak „szinte” megegyezés (ami nem matematikai fogalom). Bevallom, ha a napok száma pontosan 360 lett volna, óvatosabban kezeltem volna az ateista álláspontot.
A reformnaptár-kísérletek szinte mindig azon buknak el, hogy a tervezők az összes napot akarják „belepréselni” a rendszerbe, és – egyesek – legfeljebb egy napot „hajlandók” kihagyni (amelyből egybehangzóan „világnapot” csinálnának). Az én elképzelésem, vagyis pontosabban és szerényebben fogalmazva: a magától adódó megoldás az, ha az év „rendes” napjai 360 marad, a többi 5-öt vagy hatot „ajándéknapnak” tekintjük, és szétosztva az évszakok között négyet az évszakok, egyet az év ünnepévé léptetjük elő. A szökőév szökő (plusz ajándék) napját pedig értelem- és stílszerűen az olimpia napjának kinyilváníthatjuk.
És mi lenne a helyzet, ha 360 „rendes” napunk marad? Hát ez egyszerűen és egyértelműen magától adódik: 12 30 napos hónap lenne, ennyi az egész.
Ehhez viszont érdemes valami gyakorlati szempontból rendkívül fontosat mondani: egy ilyen rendszer lehetővé tenné (a már említett békés együttélésre hivatkozva), hogy békésen éljen egymás mellett három vagy akár négy fajta „hét”.
A hagyománytisztelők és a misztikusok kedvéért gond nélkül meg lehet őrizni a hagyományos hétnapos hetet, de „be lehetne vezetni” egy hat napos és még egy 10 napos „hetet”. A megkülönböztetésük kedvéért a hat naposat (amíg nem kerül elő jobb elnevezés) leehetne rövid hétnek nevezni, a 10 naposat pedig, hát igenm dekádnak. És most figyeljük meg: az új naptárban 1. minden hónapnak egyformán 5-5 rövid, illetve 3-3 dekádja lenne, és 2. teljesülne egy másik régi vágy, hogy tudniillik, minden dátum ugyanarra a napra esne, akár a rövid hetekben, akár dekádokban nézem.
Jó találmány lenne-e a rövid hét és a dekád, az életmódot, a gazdaságot (esetleg az asztrológiát is) nézve? Számolva a robotok megjelenésével, biztosra veszem, hogy a rövid hét intézménye igazi megváltás lenne több szempontból (de ennek tárgyalása most nem ide tartozik).
És miután szinte mindent megoldottunk az időszámítással és a naptárral kapcsolatban, - tekintettel az Újévre - rendezzünk el egy utolsó részletet: mikor kezdődjön az év. Addig rendben, hogy január 1-jén, de mikor legyen az? Mikor kezdődnek az évszakok, tudjuk, a csillagok megsúgják. De mit súgnak a csillagok az év kezdetével kapcsolatban? Természetesen, dönthetünk úgy is, hogy az év kezdete egybe esik valamelyik évszak kezdetével, és erre igen szép szimbolikát lehetne ráhuzni. Csakhogy minél szebb a szimbólum, annál nagyobb a veszteségünk. Képzeljük el, hogy egyszerre kellene ünnepelni az év kezdetét és a tavasz kezdetét!
Szerintem a csillagok mást súgnak. Bevallom, most még fogalmam nincs ez melyik napra eshet, de mégis van egy nap, amikor újra és újra elkezdődik a Föld revolúciója a Nap körül!
A Nap repül egy (igaz, kissé hullámzó) körpályán Galaxisunk központja körül. A Napnak ez a repülése szab egy irányt, egy „előre”. És mivel a Föld (meg a többi bolygó) egy olyan síkban kering a Nap körül, amely nem merőleges az előre irányra, a helyzet úgy fest, hogy van egy nap, amikor mozgásunk valamilyen mértében hozzáadódik a Nap szédületes sebességéhez, és így mi a Napnál is gyorsabban haladunk előre az űrben. Mindaddig, amíg elérve a pálya átellenes pontját nem kezdünk „visszafelé” húzni, így a Napnál is „lassabban” haladunk (de azért akkor is jócskán sodródva előre). Nos, ez a pont, amikor újra kezdünk előre törni, érdemli meg az év kezdetének státuszát.
Biztosra veszem, hogy a mai csillagászat precizen meg tudja határozni ezt az időpontot. Azután ráérünk gondolkozni, hogy tetszik-e az nekünk évkezdésnek, hogy festenének akkor a tűzijátékok?
És miért hullámos a Nap pályája? Ennek ugyan nincs sok köze a naptár témájához, de megosztom gyanúmat: feltehetőleg a Nap nem egy magányos csillag, hanem valamilyen „kötelékben” repül, amely maga is forog egy még ismeretlen középpont körül. Ennek a középpontnak már nagy valószínűséggel rendes kör a pályája. Ezért megnyugodhat, és kezdhet gondolkozni az új naptárunkon, a rövid hét és a dekád napjainak egyedi elnevezését, és hasonló izgalmas dolgokon.
Jó gondolkodást, és boldog új évet kívánok mindenkinek.* * *

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése